"Nemoc na nás nesedne, aby nás trápila, ale abychom se zastavili, zamysleli a něco se naučili."

H. Synková

Co je psychoterapie

Dnes už přesně neplatí, že psychoterapie je "léčba slovem". O něco výstižnější je popsat psychoterapii jako léčbu komunikací. A také jako léčbu komunikace. Je to léčba vztahem a léčba našich vztahů, vztahovosti vůbec. Vztahovat se k lidem a ke světu je totiž možné i jinak než jen slovy. Komunikovat lze hudbou, tancem, výtvarným projevem, zpěvem… A všech těchto způsobů komunikace dnešní psychoterapie dokáže využívat.

Přísně vzato, neplatí dnes již ani první z charakteristik, totiž to, že se jedná o "léčbu". Psychoterapie se samozřejmě pro léčení využívá, ale není pravda, že je určena pouze pacientům nebo lidem s vážnými obtížemi.

Pro koho je psychoterapie

Ukazuje se, že prospěch z psychoterapie může mít každý. Je to něco, co si zasloužíme všichni, protože psychoterapie podporuje náš rozvoj, náš růst tvořivosti, naši schopnosti žít život, s kterým a ve kterém se cítíme být spokojení a o kterém víme, že ho žijeme my sami – nečiní tak nikdo za nás. Je to kultivace naší svobody a odpovědnosti využívat vlastní možnosti, s nimiž jsme do světa přišli. Psychoterapie je učení, jak říkají někteří, a mají pravdu. Je to učení otevřenosti, dovednosti vnímat sebe i druhé, a projevovat se tak, abychom se mezi druhými uplatnili a mohli zažívat radost z toho, kdo jsme.

 


M. Konečný, 2009

 

Kde mě najdete?

Adresa: Pod kaštany 3, Praha 6 (100m od metra Hradčanská)

Telefon:

Twitter:

Email:

737 444 577

@Markon612

18strela@gmail.com

 

 

Přihlášení