Rodina jako samoregulační systém

Co by mohla mít rodina společného se systémy? Nebo dokonce s počítači – kromě toho, že je počítač dnes již běžnou součástí téměř každé domácnosti? Na první pohled se zdá, že vůbec nic. A přece určité podobnosti můžeme vypozorovat.

V polovině minulého století, tedy toho, v kterém jsme se skoro všichni narodili, se ve Spojených státech konaly mezioborové konference (bylo jich několik a odehrávaly se vždy v intervalu dvou let), na nichž se vědci z nejrůznějších oblastí zabývali podobnou otázkou. Totiž, zda existují nějaké společné principy řízení živých a neživých systémů? Filosofové, matematici, biologové, antropologové, sociologové a psychologové došli nakonec k názoru, že tomu tak skutečně je. Výsledkem jejich společného přemýšlení byl zrod kybernetiky, vědního oboru, který se zabývá právě řízením systémů. Pokračovat ve čtení „Rodina jako samoregulační systém“