Tým a jeho jazyk

Od roku 1999 spolupracuji se Střediskem pro mládež a rodinnou terapii při Oddělení léčby závislostí VFN v Praze. Měl jsem to štěstí, že jsem na začátku svého působení potkal ve středisku ještě doktora Boše, tehdy již vážně nemocného. Naše setkání však bylo krátké a mělo pro mne spíše symbolický význam důležitého mezníku na přelomu časů. Na to, abych se od doktora Boše mohl učit, zbývala, bohužel, z jeho života již jen příliš krátká doba.

V letech 1999 až 2001 jsem do Prahy dojížděl z Plzně a má práce bylo omezena řadou nepříznivých okolností. Jedenkrát v týdnu, později jen asi jednou za tři týdny, jsem se u Apolináře účastnil sezení rodinné terapie. Pracoval jsem v terapeutickém tandemu nebo v rámci reflexního týmu, který v Apolináři naslouchá rozhovoru klientů s terapeuty přímo v terapeutické místnosti. V květnu minulého roku jsem do VFN nastoupil a od té doby působím v týmu Střediska pro mládež a RT jako psychiatr a terapeut. Pokračovat ve čtení „Tým a jeho jazyk“