OPSARION

OPSARION

čtyři prazáklady světa a člověka

Martin Konečný

Triton, 2002

Děkuji přátelům Heleně Klímové, Kamile Ženaté, Tomáši Glancovi a Jiřímu Slabému, kteří přečetli první verzi tohoto textu a podstatným způsobem napomohli k jeho dokončení.

Věnováno památce mých rodičů

Své vlastní smysly domyslete do konce! A co jste světem zvali, budiž vámi teprve stvořeno: váš rozum sám, váš obraz, vaše vůle, vaše láska nechť se stane světem!“

Nietzsche, 1884, s. 76

Jediné jest moudré: znát myšlenku, která všechno veskrze řídí.“

Hérakleités, in Svoboda, 1944, zl. B 41 Pokračovat ve čtení „OPSARION“