Proč potřebujeme dovolenou (pro Lidové noviny)

Před třemi tisíci let napsal Lao-c´v Učení o cestě a ctnosti: „Prolamujeme do zdí dveře a okna, aby vznikl dům; jen jejich prázdnota činí dům upotřebitelným. Jsoucí je užitečné, ale nejsoucí je činí upotřebitelným.“ Totéž můžeme říci také o naší dovolené. Dovolená je oněmi  okny  a dveřmi, které činí naše pobývání v práci  „obyvatelným“.

V práci opravdu téměř bydlíme  –  podle měření Eurostatu  patříme  totiž k Evropanům, kteří tráví v zaměstnání  nejvíce času. Hodnotíme-li zdravotní stav obyvatel  počtem návštěv u praktických lékařů a specialistů za kalendářní rok, jsme zároveň jedním z nejvíce nemocných evropských národů. Pokračovat ve čtení „Proč potřebujeme dovolenou (pro Lidové noviny)“