Pro koho je psychoterapie

Ukazuje se, že prospěch z psychoterapie může mít každý. Je to něco, co si zasloužíme všichni, protože psychoterapie podporuje náš rozvoj, náš růst tvořivosti, naši schopnosti žít život, s kterým a ve kterém se cítíme být spokojení a o kterém víme, že ho žijeme my sami – nečiní tak nikdo za nás. Je to kultivace naší svobody a odpovědnosti využívat vlastní možnosti, s nimiž jsme do světa přišli. Psychoterapie je učení, jak říkají někteří, a mají pravdu. Je to učení otevřenosti, dovednosti vnímat sebe i druhé, a projevovat se tak, abychom se mezi druhými uplatnili a mohli zažívat radost z toho, kdo jsme.