STAN, naděje pro „českou věc veřejnou“?

pro NFPK, říjen 2016

Velmi dobrý výsledek Starostů a nezávislých v nedávných krajských a senátních volbách je možná příslibem pozitivní změny pro Česko. Snad se v této straně opravdu spojují lidé, kterým na komunální úrovni jde o to změnit něco k lepšímu a nejen nadávat na poměry.

Jejich filozofie je jednoduchá: lepší vybudovat dětské hřiště v obci, než se rozčilovat nad špinavou hrou, kterou spolu hrají někteří politici; má větší smysl vybudovat v sídle kanalizaci, než stále dokola lamentovat nad splašky, vytékajícími například z kanálu Pražského hradu; a je lepší setkávat se se sousedy, než oněměle sledovat to, jak někteří lékaři ve svých ordinacích (nebo i za „dealerský honorář“ přímo v médiích) schvalují užívání tvrdé drogy – alkoholu, a přispívají tak neomluvitelně k šíření závislosti, která decimujepostupně větší a větší část českého národa. Pokračovat ve čtení „STAN, naděje pro „českou věc veřejnou“?“