Pandemie užívání benzodiazepinů a Z-hypnotik

Benzodiazepiny (BZD) a Z-hypnotika (Z-h) patří k nejpředepisovanějším lékům vůbec. V roce 2016 bylo v ČR spotřebováno 6,5 miliard denních definovaných dávek (DDD) léků za 64,3 miliard Kč. Z toho 1,9%  (123,2 milionu DDD) představovala pouze skupina BZD a Z-h pro perorální podání. Z celé ACT skupiny N (léčiva nervového systému: 653,8 milionu DDD – 3. nejpředepisovanější skupina s podílem asi 10% DDD na trhu) představují  BZD a Z-h v tabletách a kapkách 18,9% DDD. Při započtení injekční a rektální formy se tento podíl blíží téměř čtvrtině léků skupiny N.

Ačkoliv oficiální doporučení omezuje užívání BZD a Z-h na dobu maximálně 4-6 týdnů, setkáváme se s nemalým počtem  pacientů, kteří užívají tato sedativa a hypnotika měsíce, roky i  desítky let.  I pouze občasné, dlouho trvající užívání je při tom spojeno se značnými riziky (rozvoj syndromu zvýšené tolerance) a  snižuje významně kvalitu života pacientů, zejména seniorů. Kromě jiného patří tyto látky mezi silné depresogeny a dementogeny. Pokračovat ve čtení „Pandemie užívání benzodiazepinů a Z-hypnotik“