Proč potřebujeme dovolenou (pro Lidové noviny)

Před třemi tisíci let napsal Lao-c´v Učení o cestě a ctnosti: „Prolamujeme do zdí dveře a okna, aby vznikl dům; jen jejich prázdnota činí dům upotřebitelným. Jsoucí je užitečné, ale nejsoucí je činí upotřebitelným.“ Totéž můžeme říci také o naší dovolené. Dovolená je oněmi  okny  a dveřmi, které činí naše pobývání v práci  „obyvatelným“.

V práci opravdu téměř bydlíme  –  podle měření Eurostatu  patříme  totiž k Evropanům, kteří tráví v zaměstnání  nejvíce času. Hodnotíme-li zdravotní stav obyvatel  počtem návštěv u praktických lékařů a specialistů za kalendářní rok, jsme zároveň jedním z nejvíce nemocných evropských národů.   Věděl to už Jarda Hutka před 40 lety, když zpíval v jedné své písničce: „Šetři a buduj si pevnou pozici, dostaneš metál s mozkovou mrtvicí!“ Dnes jsou jeho slova již i vědecky potvrzena a kdo dosud pochyboval o vlivu pracovního stresu na svůj zdravotní stav, neměl by déle váhat. Odpočívat je nutné!  Jako potřebujeme po nádechu vydechnout, jako po stažení srdce následuje jeho roztažení, potřebuje i  náš organismus po vykonané práci „oddechnout“ a „napumpovat“ nové síly.

Pozoruhodný  je způsob, kterým většina z nás dovolenou tráví! Téměř dvě třetiny Čechů vycestují  minimálně jednou v roce na dovolenou do zahraničí. Asi třetina z tohoto počtu tráví dovolenou v cizině alespoň dvakrát ročně. Možná se neseznámili s moudrostí Učení o cestě a ctnosti: „Aniž bychom vyšli ze dveří, můžeme poznat svět. Aniž bychom vyhlédli oknem, můžeme uzřít cestu nebe. Čím dále kdo vyjde, tím menší je jeho poznání. Povolaný neputuje a přece poznává, nerozhlíží se, a přece pojmenovává, nečiní a přece dovršuje.“

Co vlastně máme sami sobě během dovolené „dovolit“, aby organismus mohl opravdu regenerovat, načerpat novou energii? Podle Lao-c´ nejde  zřejmě o  jiné „místo“, ale o jiný způsob bytí. Dovolená nikoliv jako  pobývání jinde, ale pobývání „jinak“. Jaký způsob bytí je ten, kterým žijeme v práci? Tento způsob lze označit jako výkon. Výkon, který musí plnit určité přesné parametry, aby byla vyplacena smluvená odměna. Jedním slovem – stres.

Může pak být skutečnou dovolenou stres v zácpách na evropských dálnicích, po němž následují další stresující honičky za nevšedními zážitky? Nejsme pak hlavně naštvaní a protivní jeden na druhého?  Skutečnou „re-kreací“ by jistě měl být jiný druh tvořivosti než výkonový modus.

Parafrázujme a čtěme ještě jednou z textů Lao-c´: Ať se lid navrátí k přírodě a zažívá ji namísto mobilů a tabletů. Ať shledává svůj nápoj nealkoholickým a svůj volný čas  krásným, své obydlí pokojným a svůj odpočinek radostným. Sousední země mohla by pak ležet na dohled, takže by odtamtud bylo slyšet mořský příliv, a lidé by přece umírali ve vysokém stáří, aniž by ji kdy navštívili.

Opravdovou dovolenou přeje sobě i celému světu

červenec 2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *