Pandemie užívání benzodiazepinů a Z-hypnotik

Benzodiazepiny (BZD) a Z-hypnotika (Z-h) patří k nejpředepisovanějším lékům vůbec. V roce 2016 bylo v ČR spotřebováno 6,5 miliard denních definovaných dávek (DDD) léků za 64,3 miliard Kč. Z toho 1,9%  (123,2 milionu DDD) představovala pouze skupina BZD a Z-h pro perorální podání. Z celé ACT skupiny N (léčiva nervového systému: 653,8 milionu DDD – 3. nejpředepisovanější skupina s podílem asi 10% DDD na trhu) představují  BZD a Z-h v tabletách a kapkách 18,9% DDD. Při započtení injekční a rektální formy se tento podíl blíží téměř čtvrtině léků skupiny N.

Ačkoliv oficiální doporučení omezuje užívání BZD a Z-h na dobu maximálně 4-6 týdnů, setkáváme se s nemalým počtem  pacientů, kteří užívají tato sedativa a hypnotika měsíce, roky i  desítky let.  I pouze občasné, dlouho trvající užívání je při tom spojeno se značnými riziky (rozvoj syndromu zvýšené tolerance) a  snižuje významně kvalitu života pacientů, zejména seniorů. Kromě jiného patří tyto látky mezi silné depresogeny a dementogeny.Přestože je problematika užívání návykových sedativ a hypnotik z tohoto důvodu vnímána jako závažná, nejsou k dispozici žádná relevantní data o počtu závislých a škodlivě užívajících pacientů v ČR. Z dat ÚZIS vyplývá, že závislých pacientů na benzodiazpinech je v ČR řádově necelá tisícovka, což představuje asi desetinu promile celé populace, zatímco údaje z jiných západních zemích se pohybují v řádu procent.

Na základě pravděpodobné spotřeby odvozené z databáze SÚKL o dodávkách jednotlivých preparátů do lékáren jsem se pokusil o provedení alespoň velmi hrubého odhadu počtu pacientů závislých a škodlivě užívajících návyková sedativa a hypnotika v ČR. Stanovené výsledky jsem porovnal s údaji ze srovnatelných zemí. Můj odhad spíše potvrzuje obavu, že kromě epidemie alkoholismu v ČR jsme zároveň  svědky pandemie abusu benzodiazpinů a Z-hypnotik zřejmě ve většině západních zemí.

Léčebný postup, který jsem během let své praxe vytvářel a postupně přizpůsoboval potřebám pacientů, vychází z doporučeného postupu léčby závislosti na sedativech a hypnotikách, rozšiřuje ho však způsobem, který má zásadní vliv na efektivitu této léčby, včetně radikálního snížení počtu recidiv.

V letech 2012-2017 bylo v Psychiatrické ambulanci ONP tímto postupem úspěšně odléčeno kolem 430 pacientů, jejichž kvalita života se po vysazení BZD a/nebo Z-h výrazně zvýšila. U dalších desítek nemocných léčba probíhá.

březen 2018, pro Kongres praktického lékárenství

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *