Deprese (pro Příbramský deník)

Velmi často se staráme o své fyzické zdraví, ale na to duševní zapomínáme. Přičemž je mnohdy nemocná duše právě příčinou tělesné choroby. Deprese je dnes velmi časté onemocnění. U praktického lékaře si 15 pacientů ze 100 stěžuje na depresi a jeden pacient je z důvodu deprese hospitalizován. Na otázky ohledně prevence, příznaků a léčby takové choroby odpovídá Martin Konečný

   Vysvětlete na úvod čtenářům, co je to vlastně deprese?

Pojmem deprese označujeme v psychiatrii pokles nálady trvající déle než 14 dnů, spojený buď se smutkem, zvýšenou unavitelností nebo s celkovým nechutenstvím. To jsou tzv. hlavní diagnostická kritéria; ze tří uvedených musí být přítomna alespoň dvě. Dále se musí objevovat větší či menší počet tzv. vedlejších kritérií, mezi která patří např. nespavost, porucha chuti k jídlu, změny pozornosti, výčitky, snížené sebehodnocení atd., jejichž výskyt určuje závažnost jednotlivé  depresivní fáze. Tyto fáze se mohou objevit jednou nebo i opakovaně během života nemocného. Pokračovat ve čtení „Deprese (pro Příbramský deník)“