Případ pacientky s posttraumatickou stresovou poruchou, esenciální trombocytopénií a chronickou cefaleou (fenomenologický pohled na nemoc)

Case of Female Patient with Posttraumatic Stress Disorder, Essential Thrombocythemia and Chronic Headache (Phenomenological View of Diesease)

MUDr. Martin Konečný, Psychiatrická, psychoterapeutická a psychosomatická ambulance, Gyncare s.r.o., Praha 1, Sněmovní 11;  Ústav hematologie a krevní transfúze Praha; přednosta Doc. MUDr. P. Cetkovský, PhD. e-mail: mudr.m.konecny@seznam.cz

SOUHRN

V historickém úvodu autor demonstruje na postavě německého internisty a psychoanalytika Viktora von Weizsäckera posun od metapsychologického výkladu nemoci k fenomenologickému pojetí. V následující kazuistice srovnává různé pohledy na nemoc na případu pacientky s chronickými bolestmi hlavy, u níž byla při ošetření traumatu po násilném přepadení náhodně zjištěna esenciální trombocytémie a posttraumatická stresová porucha. V závěru autor zdůrazňuje fenomenologický medicínský přístup, který přirozeně spojuje biologickou a psychoterapeutickou léčbu nemocných. Pokračovat ve čtení „Případ pacientky s posttraumatickou stresovou poruchou, esenciální trombocytopénií a chronickou cefaleou (fenomenologický pohled na nemoc)“