Zvýrazněno

Vítám Vás

  Motto„Psychosomatika v zásadě znamená, že mluvím více o určitém člověku než o jeho nemoci.“  MUDr. Radkin Honzák
Vítejte na mých obnovených webových stránkách. Pokud jste tu poprvé, zřejmě vás trápí psychické nebo chronické tělesné obtíže. Můžete mi napsat nebo zavolat, abychom si domluvili setkání pro případnou konzultaci. Konzultace se konají vždy po předchozí domluvě v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek odpoledne a  večer v Praze. Spojení na mne najdete na záložce Kontakty.

Pokud jste se ještě nerozhodli, zda poradenství v oblasti psychoterapie, psychosomatiky nebo psychiatrie využijete, můžete si přečíst jednoduchý úvod  v rubrice Psychosomatika, kde jsou i některé další články. Další texty najdete v příslušných rubrikách v nabídce menu. Listovat mezi články můžete na liště pod textem dole.

Srdečně zdraví

Martin Konečný

Licence:

 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru psychiatrie
 • Licence ČLK pro výkon soukromé praxe, odborného zástupce, poradenské a lektorské činnosti v oboru psychiatrie
 • Evropský certifikát pro psychoterapii
 • Certifikovaný rodinný terapeut
 • Certifikovaný Gestalt terapeut
 • Funkční specializace z psychosomatiky
 • Funkční specializace z psychoterapie
 • Atestace v oboru psychiatrie I. a II.

Praxe v oboru:

 • Lektor Institutu pro výcvik v Gestal terapii, IVGT Praha, od r. 2017 dosud
 • Ambulantní psychiatr a konziliární lékař Oblastní nemocnice Příbram od r. 2011 dosud
 • Konziliární lékař Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši v r. 2012
 • Primář Psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov, Ostrov n. Ohří, od 2007 do 2011
 • Vedoucí lékař Psychosomatické kliniky s.r.o., Praha, od 2006 do 2007
 • Ambulantní lékař, specialista v oboru psychiatrie v Gyncare s.r.o, Praha, od 2003 do 2006
 • Konziliární psychiatr a psychoterapeut v Ústavu hematologie a krevní transfúze, Praha, 2003
 • Příjmový a ambulantní lékař ve Fokus o.s., Praha, od 2002 do 2006
 • Sekundární lékař a psychoterapeut ve Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii Oddělení léčby závislostí VFN Praha, od 2002 do 2003
 • Sekundární lékař Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice UK, Plzeň, od 1999 do 2002

Ocenění:

 • Cena NFPK, prosinec 2012

Reakce:

Podporuji tyto organizace a projekty:

 

Pandemie užívání benzodiazepinů a Z-hypnotik

Benzodiazepiny (BZD) a Z-hypnotika (Z-h) patří k nejpředepisovanějším lékům vůbec. V roce 2016 bylo v ČR spotřebováno 6,5 miliard denních definovaných dávek (DDD) léků za 64,3 miliard Kč. Z toho 1,9%  (123,2 milionu DDD) představovala pouze skupina BZD a Z-h pro perorální podání. Z celé ACT skupiny N (léčiva nervového systému: 653,8 milionu DDD – 3. nejpředepisovanější skupina s podílem asi 10% DDD na trhu) představují  BZD a Z-h v tabletách a kapkách 18,9% DDD. Při započtení injekční a rektální formy se tento podíl blíží téměř čtvrtině léků skupiny N.

Ačkoliv oficiální doporučení omezuje užívání BZD a Z-h na dobu maximálně 4-6 týdnů, setkáváme se s nemalým počtem  pacientů, kteří užívají tato sedativa a hypnotika měsíce, roky i  desítky let.  I pouze občasné, dlouho trvající užívání je při tom spojeno se značnými riziky (rozvoj syndromu zvýšené tolerance) a  snižuje významně kvalitu života pacientů, zejména seniorů. Kromě jiného patří tyto látky mezi silné depresogeny a dementogeny. Pokračovat ve čtení „Pandemie užívání benzodiazepinů a Z-hypnotik“